1 Kayit Bulundu

Gösterilen Sayfa No 1 Toplam 1


Kuş Türleri

Sıra

Türkçe İsmi

Bilimsel isim

1

Küçük Batağan

Tachybaptus ruficollis

2

Bahri

Podiceps cristatus

3

Kara Boyunlu Batağan

Podiceps nigricollis

4

Karabatak

Phalacrocorax carbo

5

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax aristotelis

6

Küçük Karabatak

Phalacrocorax pygmeus

7

Küçük Balaban

Ixobrychus minutus

8

Alaca Balıkçıl

Ardeola ralloides

9

Küçük Ak Balıkçıl

Egretta garzetta

10

Büyük Ak Balıkçıl

Casmerodius albus

11

Gri Balıkçıl

Ardea cinerea

12

Kara Leylek

Ciconia nigra

13

Leylek

Ciconia ciconia

14

Kaşıkçı

Platalea leucorodia

15

Flamingo

Phoenicopterus roseus

16

Kuğu

Cygnus olor

17

Ötücü Kuğu

Cygnus cygnus

18

Sakarca

Anser albifrons

19

Sibirya Kazı

Branta ruficollis

20

Angıt

Tadorna ferruginea

21

Suna

Tadorna tadorna

22

Fiyu

Anas penelope

23

Boz Ördek

Anas strepera

24

Çamurcun

Anas crecca

25

Yeşilbaş

Anas platyrhynchos

26

Kılkuyruk

Anas acuta

27

Çıkrıkçın

Anas querquedula

28

Kaşıkgaga

Anas clypeata

29

Macar Ördeği

Netta rufina

30

Elmabaş Patka

Aythya ferina

31

Pasbaş Patka

Aythya nyroca

32

Tepeli Patka

Aythya fuligula

33

Karabaş Patka

Aythya marila

34

Pufla

Somateria mollissima

35

Altıngöz

Bucephala clangula

36

Sütlabi

Mergellus albellus

37

Tarakdiş

Mergus serrator

38

Dikkuyruk

Oxyura leucocephala

39

Arı Şahini

Pernis apivorus

40

Kara Çaylak

Ardea cinerea

41

Yılan Kartalı

Circaetus gallicus

42

Saz Delicesi

Circus aeruginosus

43

Gökçe Delice

Circus cyaneus

44

Çayır Delicesi

Circus pygargus

45

Atmaca

Accipiter nisus

46

Şahin

Buteo buteo

47

Kızıl Şahin

Buteo rufinus

48

Paçalı Şahin

Buteo lagopus

49

Küçük Orman Kartalı

Aquila pomarina

50

Balık Kartalı

Pandion haliaetus

51

Kerkenez

Falco tinnunculus

52

Delice Doğan

Falco subbuteo

53

Bıyıklı Doğan

Falco biarmicus

54

Gökdoğan

Falco peregrinus

55

Suklavuzu

Rallus aquaticus

56

Sutavuğu

Gallinula chloropus

57

Sakarmeke

Fulica atra

58

Turna

Grus grus

59

Poyrazkuşu

Haematopus ostralegus

60

Uzunbacak

Himantopus himantopus

61

Kılıçgaga

Recurvirostra avosetta

62

Bataklıkkırlangıcı

Glareola pratincola

63

Halkalı Küçük Cılıbıt

Charadrius dubius

64

Halkalı Cılıbıt

Charadrius hiaticula

65

Akça Cılıbıt

Charadrius alexandrinus

66

Altın Yağmurcun

Pluvialis apricaria

67

Gümüş Yağmurcun

Pluvialis squatarola

68

Kızkuşu

Vanellus vanellus

69

Büyük Kumkuşu

Calidris canutus

70

Ak Kumkuşu

Calidris alba

71

Küçük Kumkuşu

Calidris minuta

72

Kızıl Kumkuşu

Calidris ferruginea

73

Kara Karınlı Kumkuşu

Calidris alpina

74

Döğüşkenkuş

Philomachus pugnax

75

Küçük Suçulluğu

Lymnocryptes minimus

76

Suçulluğu

Gallinago gallinago

77

Çamurçulluğu

Limosa limosa

78

Kervançulluğu

Numenius arquata

79

Kara Kızılbacak

Tringa erythropus

80

Kızılbacak

Tringa totanus

81

Bataklık Düdükçünü

Tringa stagnatilis

82

Yeşilbacak

Tringa nebularia

83

Yeşil Düdükçün

Tringa ochropus

84

Orman Düdükçünü

Tringa glareola

85

Dere Düdükçünü

Actitis hypoleucos

86

Taşçeviren

Arenaria interpres

87

Akdeniz Martısı

Larus melanocephalus

88

Karabaş Martı

Larus ridibundus

89

İnce Gagalı Martı

Larus genei

90

Küçük Gümüş Martı

Larus canus

91

Gümüş Martı

Larus michahellis

92

Hazar Martısı

Larus cachinnans

93

Gülen Sumru

Sterna nilotica

94

Kara Gagalı Sumru

Sterna sandvicensis

95

Sumru

Sterna hirundo

96

Küçük Sumru

Sterna albifrons

97

Bıyıklı Sumru

Chlidonias hybrida

98

Kara Sumru

Chlidonias niger

99

Ak Kanatlı Sumru

Chlidonias leucopterus

100

Kaya Güvercini

Columba livia

101

Gökçe Güvercin

Columba oenas

102

Tahtalı

Columba palumbus

103

Kumru

Streptopelia decaocto

104

Üveyik

Streptopelia turtur

105

Küçük Kumru

Stigmatopelia senegalensis

106

Guguk

Cuculus canorus

107

Kukumav

Athene noctua

108

Kır Baykuşu

Asio flammeus

109

Ebabil

Apus apus

110

Boz Ebabil

Apus pallidus

111

Akkarınlı Ebabil

Tachymarptis melba

112

Yalıçapkını

Alcedo atthis

113

Arıkuşu

Merops apiaster

114

İbibik

Upupa epops

115

Küçük Ağaçkakan

Dendrocopos minor

116

Tepeli Toygar

Galerida cristata

117

Tarlakuşu

Alauda arvensis

118

Kır Kırlangıcı

Hirundo rustica

119

Kızıl Kırlangıç

Hirundo daurica

120

Ev Kırlangıcı

Delichon urbicum

121

Kır İncirkuşu

Anthus campestris

122

Ağaç İncirkuşu

Anthus trivialis

123

Çayır İncirkuşu

Anthus pratensis

124

Kızıl Gerdanlı İncirkuşu

Anthus cervinus

125

Dağ İncirkuşu

Anthus spinoletta

126

Sarı Kuyruksallayan

Motacilla flava

127

Sarı Başlı Kuyruksallayan

Motacilla citreola

128

Dağ Kuyruksallayanı

Motacilla cinerea

129

Ak kuyruksallayan

Motacilla alba

130

Çıtkuşu

Troglodytes troglodytes

131

Karatavuk

Turdus merula

132

Tarla Ardıcı

Turdus pilaris

133

Öter Ardıç

Turdus philomelos

134

Kızıl Ardıç

Turdus iliacus

135

Ökse Ardıcı

Turdus viscivorus

136

Kamışbülbülü

Cettia cetti

137

Saz Kamışçını

Acrocephalus scirpaceus

138

Ak Mukallit

Hippolais pallida

139

Bıyıklı Ötleğen

Sylvia cantillans

140

Maskeli Ötleğen

Sylvia melanocephala

141

Ak Gerdanlı Ötleğen

Sylvia communis

142

Karabaşlı Ötleğen

Sylvia atricapilla

143

Çıvgın

Phylloscopus collybita

144

Söğütbülbülü

Phylloscopus trochilus

145

Çalıkuşu

Regulus regulus

146

Benekli Sinekkapan

Muscicapa striata

147

Kızılgerdan

Erithacus rubecula

148

Benekli Bülbül

Luscinia luscinia

149

Bülbül

Luscinia megarhynchos

150

Kara Kızılkuyruk

Phoenicurus ochruros

151

Kızılkuyruk

Phoenicurus phoenicurus

152

Çayır Taşkuşu

Saxicola rubetra

153

Taşkuşu

Saxicola torquatus

154

Boz Kuyrukkakan

Oenanthe isabellina

155

Kuyrukkakan

Oenanthe oenanthe

156

Uzunkuyruklu Baştankara

Aegithalos caudatus

157

Mavi Baştankara

Parus caeruleus

158

Büyük Baştankara

Parus major

159

Sarıasma

Oriolus oriolus

160

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

Lanius collurio

161

Kara Alınlı Örümcekkuşu

Lanius minor

162

Kızıl Başlı Örümcekkuşu

Lanius senator

163

Alakarga

Garrulus glandarius

164

Saksağan

Pica pica

165

Küçük Karga

Corvus monedula

166

Ekin Kargası

Corvus frugilegus

167

Leş Kargası

Corvus cornix

168

Kuzgun

Corvus corax

169

Sığırcık

Sturnus vulgaris

170

Serçe

Passer domesticus

171

Söğüt Serçesi

Passer hispaniolensis

172

Ağaç Serçesi

Passer montanus

173

İspinoz

Fringilla coelebs

174

Dağ İspinozu

Fringilla montifringilla

175

Küçük İskete

Serinus serinus

176

Florya

Carduelis chloris

177

Saka

Carduelis carduelis

178

Kara Başlı İskete

Carduelis spinus

179

Ketenkuşu

Carduelis cannabina

180

Kocabaş

Coccothraustes coccothraustes

181

Sarı Çinte

Emberiza citrinella

182

Bahçe Çintesi

Emberiza cirlus

183

Bataklık Çintesi

Emberiza schoeniclus

184

Kara Başlı Çinte

Emberiza melanocephala

185

Tarla Çintesi

Miliaria calandra

186

Ak Pelikan          

Pelecanus onocrotalus

187

Alaca Ağaçkakan      

Dendrocopos syriacus 

188

Gökkuzgun

Coracias garrulus

189

Sülün  

Phasianus colchicus

190

Karasırtlı Martı    

Larus fuscus

 191

Mezgeldek 

 Tetrax Tetrax

 192

Kıyı Çamur Çulluğu 

Limosa lapponica 

 193

Küçük Kuğu 

Cygnus colimbianus 

 194

Kara SinekKapan 

 Ficedula Hypoleuca

 195

Aladoğan 

Falco vespertinus 

 196

Yelkovan

Puffinus yelkouan

 197

Çeltikçi 

Plegadis falcinellus

 198

Tepeli Pelikan 

Pelecanus crispus

 199

Büyük Orman Kartalı 

Clanga clanga

 200

Sarıbacaklı Kumkuşu 

Calidris temminckii

 201

Küçük Sinekkapan 

Ficedula parva

 202

Dağ Bülbülü

Prunella modularis

 203

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps grisegena

 204

Kulaklı Batağan

Podiceps auritus

 205

Erguvani balıkçıl

Ardea purpurea

 206

Alasığırcık

Pastor roseus

 207

Sürmeli Çalıkuşu

Regulus Ignicapilla

208

Balaban

Botaurus Stellaris

209

Çizgili Ötleğen

Sylvia Nisoria

210

Sürmeli Kervançulluğu

Numenius phaeopus

211

Kara Gerdanlı Dalgıç

Gavia Arctica

212

Kızıl Akbaba

Griffon Vulture

213

Büyük Kamışçın

Great Reed Warbler

214

Yaz Atmacası

Levant Sparrowhawk

215 Küçük Akgerdanlı Ötleğen   Sylvia Curruca
216   Maskeli Örümcek Kuşu  Lanius Nubicus
     
     
     
. .  

 

 

1

 

   


Hersek Lagünü - Kuş Cenneti

 

 info@herseklagunu.com